Producent i budowa basenów Berndorf

EN

DE

CZ

SK

FR

07 lipca 2021

Basen ogrodowy, a prawo budowlane.

Posiadanie basenu w zaciszu własnego ogrodu to niewątpliwie marzenie wielu osób.

 

Dla amatorów orzeźwiających kąpieli, relaks dostępny o dowolnej porze upalnego dnia czy ciepłego wieczoru jest wówczas na wyciągnięcie ręki. Jednak komfort posiadania prywatnego basenu wiąże się z koniecznością dokonania odpowiednich formalności jako, że przydomowy basen  w świetle prawa budowlanego jest niczym innym jak obiektem budowlanym.

 

Budowa basenu w ogrodzie jest możliwa praktycznie  w każdym momencie, jednak rozwiązaniem najbardziej praktycznym jest jego budowa na etapie wznoszenia domu. Zaoszczędza to wówczas dodatkowych formalności ale również pozwala na uniknięcie zniszczeń wypielęgnowanego trawnika i dokonanych nasadzeń roślin w zaaranżowanym już uprzednio ogrodzie. Jeżeli decydujemy się na budowę basenu równocześnie z budową naszego domu, należy przedstawić stosowny projekt zagospodarowania terenu działki z uwzględnionym nań basenem oraz złożyć go, przy okazji składania wniosku o pozwolenie na budowę domu właściwemu organowi ( Starostwu Powiatowemu lub Urzędowi Miasta na Prawach Powiatu).

 

W sytuacji, gdy decyzję o wybudowaniu basenu, podejmujemy, kiedy mamy już wybudowany dom, formalności jakie będziemy zobowiązani dokonać, przed rozpoczęciem prac budowlanych, zależeć będą od wielkości planowanej powierzchni naszego basenu. W myśl tego, basen o powierzchni nie przekraczającej 50 metrów kwadratowych wymaga jedynie  zgłoszenia zamiaru jego budowy do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu. We wspomnianym zgłoszeniu należy określić termin rozpoczęcia prac budowlanych, pełny zakres robót oraz uwzględnić szkice ukazujące lokalizacje basenu na działce. Przepisy prawa budowlanego nie nakładają na organ  temu właściwy, obowiązku wydania aktu administracyjnego potwierdzającego powstanie uprawnień do rozpoczęcia budowy na skutek zgłoszenia jej zamiaru przez inwestora. Funkcjonuje tutaj tzw. „milcząca zgoda”, a co za tym idzie, do rozpoczęcia budowy naszego  basenu możemy przystąpić, gdy organ, w którym dokonaliśmy naszego zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia, w formie decyzji administracyjnej. Prace budowlane, których zgłoszenie dotyczy, musimy rozpocząć przed upływem 3 lat od terminu, który został określony w przedmiotowym zgłoszeniu. Jeśli termin ten zostanie przekroczony należy dokonać nowego zgłoszenia.

     

W sytuacji, gdy powierzchnia naszego basenu będzie przekraczała 50 metrów kwadratowych wówczas niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Do wniosku o wydanie takiego pozwolenia  należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, który został wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, a także stosowne oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. W tym przypadku pozwolenie na budowę również ważne jest przez okres trzech lat.

FR

SK

CZ

DE

EN

Berndorf Baderbau Sp. z o.o. 2002-2024